UWAGA RODZICE!!! PRZEDSZKOLNY KONKURS

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców

wraz z dziećmi do udziału

w przedszkolnym konkursie plastycznym

„ KAPELUSZ PANI WIOSNY ”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT.

„KAPELUSZ PANI WIOSNY”

 

Organizator konkursu:

Kolorowe Przedszkole Nr 86 w Gdańsku.

Cele konkursu:

 1. Rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.
 2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci.
 3. Rozbudzanie zainteresowań zmianami zachodzącymi w przyrodzie w okresie wiosennym.
 4. Angażowanie rodziców w życie przedszkola oraz pogłębianie więzi między rodzicem a dzieckiem podczas wspólnego spędzania czasu.

Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do dzieci z naszego przedszkola i ich rodziców (opiekunów).

Zasady konkursu:

 1. Format pracy: praca przestrzenna.
 2. Technika wykonania: dowolna.
 3. Do pracy należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą grupy przedszkolnej.

Kryteria oceny:

Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora konkursu.

Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

 1. Zgodność z regulaminem konkursu.
 2. Walory artystyczne.
 3. Oryginalność pomysłu.
 4. Estetyka wykonania pracy.

Postanowienia końcowe:

 1. Zgłaszając pracę uczestnik (prawny opiekun dziecka) jednocześnie wyraża zgodę na publikowanie zdjęć na stronie internetowej oraz w materiałach związanych z konkursem.
 2. Wszystkie zgłoszone do konkursu prace będą zaprezentowane na wystawie w holu przedszkola. 3. Prace nie będą zwracane, przechodzą na własność przedszkola.
 3. Planowane jest przyznanie I, II, III miejsca. Zwycięzcy i uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
 4. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej przedszkola.
 5. Termin dostarczania prac: Prace należy dostarczać do 19.05.2017 – do nauczycielek grupy Żuczki lub Żabki.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu: Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 30.05.2017 godz.17.00

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

oraz życzymy ciekawych pomysłów i mile spędzonego czasu

podczas wykonywania pracy!

Organizator Kolorowe Przedszkole nr 86 w Gdańsku.