KREATYWNE ZABAWY

 PREZENT DLA BABCI I DZIADKA – Kodowanie na dywanie

 KREATYWNE ŻYCZENIA DLA BABCI I DZIADKA Z WYKORZYSTANIEM KART MILOWYCH

BUTY I BUCIKI – rozwijanie twórczego myślenia, wyobraźni i fantazji