Między przedszkolny konkurs wiedzy o Polsce „POLSKA MOJA OJCZYZNA” został rozstrzygnięty

W konkursie wiedzy o Polsce, wzięły udział dzieci z czterech gdańskich przedszkoli (łącznie z naszym):                           z Przedszkola nr 52, Przedszkola nr 62 oraz z Przedszkola nr 66. Wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą znajomością tematu. Największą liczbę punktów zdobyły dzieci z Przedszkola nr 66, a tym samym zajęły zaszczytne I miejsce. Gratulujemy  wszystkim uczestnikom konkursu, a nauczycielom: pani Izie, pani Eli, pani Oli, pani Maryli i pani Paulinie oraz rodzicom dziękujemy za przygotowanie dzieci do niniejszego konkursu.                                            Dziękujemy również członkom jury: pani Małgosi, pani Sylwii oraz pani Martynie za pracę w komisji konkursowej.